Maak het verschil op de speelplaats

Speelplaatsanimatie, Technisch Instituut Sint-Lodewijk, Genk

Onder impuls van Annick Seys (leerlingenbegeleider) en Brecht Putzeys (leerkracht LO) startte de school vier jaar geleden met middagactiviteiten. Leerling-monitoren begeleiden sommige van die activiteiten.

De doelgroep bestaat vooral uit scholieren van het eerste jaar. Zij zijn nieuw op school, en de school en de ouders geloven dat ze op die manier beter opgevangen worden. Directe aanleiding waren ook pesterijen op de speelplaats. De school koos daarom ook voor een kortere middagpauze. Door te starten met activiteiten was er minder aanleiding voor pestgedrag.

Animatoren motiveren

Bij het begin van het schooljaar probeert Brecht scholieren uit vier, vijf en zes te motiveren om zich als animator in te zetten. De animatoren starten en begeleiden sport- en spelactiviteiten voor de eerstejaars. Ze doen dat op dinsdag- en vrijdagmiddag, gedurende een half uur.

Waarom dit project?

Voor de eerstejaars: in de eerste plaats om scholieren goed op te vangen. De activiteiten hebben een preventief doel. De activiteiten zijn bevorderend voor groepen: soms per klas, soms klas overstijgend.

Voor de monitoren: de durf en de vaardigheid ontwikkelen om voor een groep te spreken en een groep te begeleiden. Het is iets wat ze op hun CV kunnen zetten. Het is ook een kans om Nederlands te spreken en te oefenen. Bij de monitoren vind je ook een aantal anderstalige nieuwkomers: zij kunnen zo ook Nederlands oefenen. De school bevordert de motivatie van de monitoren door geregeld iets samen te eten (bijvoorbeeld pizza’s halen).

De Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking komt naar de school en geeft gedurende een dag een basiscursus voor de monitoren. De scholieren in kwestie moeten die dag geen les volgen.

Keuze-aanbod

Naast de verplichte middagactiviteiten voor de eerstejaars op dinsdag en vrijdag is er nog een keuze-aanbod:

  • een lokaal voor de eerste graad, waar scholieren gezelschapsspellen kunnen spelen, onder begeleiding van een leerling-monitor
  • lessen capoeira, voor alle graden, door een externe lesgever
  • met lego werken, onder begeleiding van GOK-medewerker
  • een voetbaltornooi voor de tweede en derde graad

< terug