Maak het verschil op de speelplaats

Speelplaatsanimatie, Don Bosco, Helchteren

In het Don Bosco Technisch Instituut in Helchteren startten enkele leerkrachten twee jaar geleden opnieuw met speelplaatsanimatie.  De speelplaatsanimatie is eigen aan de Don Bosco-scholen, maar elke Don Bosco-school vult dat op haar eigen manier in.

Elke middag naar het voetbalveld

In Helchteren trekken scholieren bij goed weer iedere middagpauze naar het voetbalveld van de school. Iedereen die niet deelneemt aan een andere vrijwillige activiteit ( bijvoorbeeld tafeltennis, stripverhalen lezen, met de i-pad werken in het ICT-lokaal), gaat mee naar het afgesloten voetbalveld.

Leerling-animatoren starten spel op

Bij de scholieren zijn er enkele animatoren (van 15 tot 18 jaar). Zij beginnen elk met een spel (baseball, tikspelen, dikke Bertha, het ‘ruwe’ 9 maanden, … ) waarbij ze scholieren proberen te betrekken. Er is materiaal ter beschikking: een bal, een touw, frisbees, kegels, … Enkele leerkrachten zijn aanwezig en coachen de leerling-animatoren. Een spel begeleiden blijft elke keer een uitdaging (zeker als het een tijd slecht weer was), maar meestal lukt het wel.

Diversiteit

In de school zitten veel jongens en enkele meisjes van diverse afkomst, een gevolg van de vroegere migratie naar de mijngemeente. Maar dat heeft weinig invloed. Alle scholieren van de eerste graad spelen samen dezelfde spelletjes. Het blijft wel moeilijk om allochtone scholieren te motiveren op animator te worden, hoewel er toch al een Turkse en een Tsjetsjeense animator zijn.

Er is keuze tussen verschillende spellen. Daardoor is de kans groter dat scholieren kunnen aansluiten bij iets wat ze graag doen. Deelnemen is ook nooit verplicht De school stimuleert de eerstejaars wel sterk om mee te doen, de tweedejaars krijgen meer vrijheid. Wie liever niet meedoet, kan ook gewoon aan de kant zitten en praten met vrienden, of supporteren.

Eén keer per trimester is er een groot spel voor alle eerstejaars. Er zijn ook twee schoolploegen voetbal die deelnemen aan een competitie, zelfs internationaal.

< terug