Maak het verschil op de speelplaats

Georganiseerde activiteiten, Spectrumschool, Deurne

In de Spectrumschool in Deurne (TSO/BSO) komen veel leerlingen terecht na verschillende teleurstellingen in hun schoolloopbaan en zijn schoolmoe. De school heeft dan de moeilijke opdracht om de leerlingen hun zin om te leren terug te laten vinden. In het verleden heerste een gespannen klimaat dat ongunstig was voor het leerproces van de leerlingen.

De school heeft zich de laatste tien jaar via diverse activiteiten echt toegelegd op het doorbreken van deze negatieve spiraal. Door in te zetten op een positief leefklimaat groeide de Spectrumschool uit tot een school waar iedereen zich goed voelt.

Op school blijven aantrekkelijker maken

Er werd in het verleden door buurtbewoners gemopperd over leerlingen die tijdens de pauzes rondhingen in de buurt van de school. De leerlingen hadden in een bevraging ook al aangegeven dat ze graag meer activiteiten wilden tijdens de pauzes. Op basis daarvan ging de school nadenken over welk aanbod men kon uitwerken op maat van de leerlingen om hen zo tijdens de middagpauze te motiveren om in de school te blijven.

Meedenken en mee uitwerken

De leerlingen werden mee betrokken bij het uitdenken en praktisch uitwerken deze middagactiviteiten. Leerlingen dragen zelf voor een stuk ook mee de verantwoordelijkheid over de organisatie van de middagactiviteiten. Zo geven enkele leerlingen van de school bijvoorbeeld lessen “free running” aan andere leerlingen tijdens de middagpauze. Het geeft hen een gevoel van verantwoordelijkheid en ze voelen zich gerespecteerd. Daarenboven ontwikkelen ze allerlei sociale vaardigheden.

Uit “Franck E, Huybrechts J, 2013, Samen tot aan de meet: alternatieven voor zittenblijven (inspiratieboek 2), Garant: Antwerpen Apeldoorn, pag. 84-90 Spectrumschool Deurne: Inspraak en participatie als motor voor verandering.”

Evaluatie

De middagactiviteiten zijn een vaste waarde en een troef van de Spectrumschool Campus Deurne. Vooral de huiswerkklas en de sportactiviteiten zorgen voor een zinvolle vrije tijd voor een groot aantal scholieren. Voor het project verveelde meer dan 80% in de eerste graad en meer dan twee derde van de tweede en derde graad zich soms tijdens de middagpauze. Tijdens het laatste projectjaar daalde dit in de eerste graad tot 42 % en in de tweede en derde graad tot 46%. In mei 2013 evalueerden de scholieren de activiteiten: 70% vindt de activiteiten goed tot zeer goed. Scholieren oefenen tijdens de activiteiten bepaalde vaardigheden. De school kan hen daarvoor belonen met een attest.

< terug