Maak het verschil op de speelplaats

De Ken-je-elkaardag, Lokeren

Op 24 april 2014 organiseerden de jongeren van CHILL’OP voor de derde maal de Ken-je-elkaardag. Die dag is een informeel kennismakingsmoment voor een honderdtal leerlingen uit het secundair onderwijs in Lokeren.

Wat is CHILL’OP?

CHILL’OP is het Lokers scholierenoverleg over gelijke onderwijskansen. Het is een werkgroep van het LOP (lokaal overlegplatform) secundair in Lokeren. Leerlingen van de meeste lokale scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs zitten er rond de tafel. Elke school mag twee jongeren afvaardigen naar de vergaderingen in het stadhuis. De leerlingenwerkgroep krijgt steun van de voorzitter, de deskundige-ondersteuner van het LOP en van de Vlaamse Scholierenkoepel. CHILL’OP voerde de voorbije schooljaren onder meer ook campagne rond schoolkosten en hield een bevraging over huiswerk, taken en toetsen.

Waarom een Ken-je-elkaardag?

Er zijn ‘hoge schoolmuren’ tussen de leerlingen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, tussen de scholieren van verschillende onderwijsvormen en studierichtingen. Het imago van tso en bso is niet goed. Sommige leerlingen hebben het gevoel minderwaardig te zijn. Tijd voor CHILL’OP om in actie te schieten.

Hoe gaat het in zijn werk?

De Ken-je-elkaardag is een spelnamiddag op een centrale plek in Lokeren. De organisatie van de namiddagactiviteiten is in handen van de leerlingen van het CHILL’OP. Elke school voor secundair onderwijs mag een groep van 20 leerlingen sturen. Deze deelnemers komen samen met hun leerkracht naar het startmoment. Na een korte voorstelling verdeelt het leerlingenplatform de jongeren van de verschillende scholen in gemengde groepjes en leggen ze een parcours met een aantal ontmoeting- en uitwisselingsactiviteiten af. Ze amuseren zich met een electrospel, een quiz, een werkatelier, kennismakingsspellen …

We eindigen altijd met een gezamenlijk slotmoment: https://www.youtube.com/watch?v=UoDaKD0U3p4#t=10

Foto’s

Contact

Katrien De Boyser
Deskundige-ondersteuner
Lokeren Secundair Onderwijs
Ministerie van Onderwijs en Vorming – AgODi
T 0491 62 93 90

Chris Cnop
Begeleider ‘Diversiteit als meerwaarde’
Vlaamse Scholierenkoepel vzw
Nijverheidsstraat 10
1000 Brussel
T 02 894 74 73
www.scholierenkoepel.be

< terug