Maak het verschil op de speelplaats

Waarom?

snede6

Uitdagingen

Diversiteit op de Vlaamse speelplaatsen zorgt voor uitdagingen:

  • Hoe zorgen scholen dat het samenleven er goed verloopt?
  • Welke hefbomen hebben scholen?
  • Hoe maak je met activiteiten verschil?
  • Welke impact heeft infrastructuur?

We observeerden speelplaatsen en gingen in gesprek met directies, toezichters en scholieren. We namen literatuur door en interviewden experten. Een klankbordgroep met mensen van de onderwijsnetten en anderen gaf uitgebreide feedback.

Meer weten?

Lees het artikel ‘Waarom dit onderzoek’ (pdf)

 

© Agentschap Integratie en Inburgering